Carné de Socio - Uso da Piscina e Ximnasio.

Xa está en marcha a campaña de actividades de verán, á que vos podedes anticipar solicitando na Casa do Concello o carné de socio que dá acceso á piscina, ximnasio e a calquera das actividades deportivas que se organicen. Asemade tamén dará acceso gratuíto a wi-fi no local da antiga cámara agraria, onde se pretende habilitar unha aula para tal fin.
A que esperas!!     Anticípate ó verán!!
Carné individual