Convocatoria persoal APROL Rural 2016 - 2 Auxiliares de clinica

Na data de hoxe presentouse oferta de emprego na oficina de melide para a cobertura de 2 prazas de Auxiliar de Clínica. O procedemento de selección será mediante concurso-oposición.

O prazo de presentación de instancias segundo a sondaxe de demandantes de emprego realizada pola antedita oficina será como maximo o 4 de outubro de 2016 ás 14:00

Estado da convocatoria: 

Datos adicionais: 

Nota:

Segundo a normativa vixente no Concello de Boimorto aplicanse as seguintes taxas:

- Fotocopia: 0,10 € por folla

- Compulsa: 2,00 € por compulsa