Selección por concurso Socorrista para a piscina municipal de Boimorto subvencionado pola Conselleria de Emprego e Iguladade.

Aprobadas por Decreto de Alcaldia numero 228/2021 de data 14/06/2021 bases de proceso de selección por concurso Socorrista para a piscina municipal de Boimorto subvencionado pola Conselleria de Emprego e Iguladade.

Decreto 231/2021 de data 14/06/2021 de apertura de prazo de entrega de documentación candidatos/as oferta de emprego presentada ao Servizo Publico de Emprego de Melide. (Punto primeiro do Decreto)

Prazo de presentación de instancias: do 16 ao 22 de xuño (Ambos incluidos)

Podense ver ambos documentos no taboleiro de anuncios electronico do Concello premendo neste enlace

Estado da convocatoria: