Regulamento do réxime interno banco municipal do tempo do concello de Boimorto

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 63 de 18-03-2009

Tipo de documento: