Regulamento do rexistro municipal de asociacións do concello de Boimorto

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 41 de 19-02-2007

Tipo de documento: