Servizo de Atención Temperá

 

 

  • QUE É O SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ? 

Conxunto de intervencións dirixidas á población infantil de 0 a 6 anos, á su familia e ao seu entorno. O obxectivo é darlles resposta o antes posible ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos e as nenas con trastornos no desenvolvemento ou en risco de padecelos, para facilitar o desenvolvemento da súa autonomía persoal e a inclusión social.

  • QUEN PODE ACCEDER?

A poboación infantil de 0 a 6 anos e as súa familia empadroados nos concellos de Curtis, Aranga, Sobrado, Boimorto e Coirós

  • QUEN PRESTA ESTE SERVIZO? 

Un equipo profesional específico conformado por unha psicóloga, logopeda e terapeuta ocupacional. 

  • TEN ALGÚN CUSTO? 

Non, é totalmente gratuíto. 

  • ONDE SE PRESTA ESTE SERVIZO?

No Centro de Ocio do Colexio do CEIP de Curtis e Centro de Ocio do CEIP de Teixeiro.