Cuadrilla de incendios 2015 - Convocatoria II

Ven de se facer publica na data de hoxe a lista de admitidos ao proceso selectivo para as Brigadas de incendios - Convocatoria II. Asi como a convocatoria para a proba fisica.

Acceso á convocatoria.