Bases Contratación 2 peóns de Medio Ambiente. Media Xornada

Convocanse dúas prazas de peón de medio ambiente a Media Xornda. Meidante o procedemento de concurso
Duración estimada do Contrato: 4 meses.
Máis información no Concello e nas bases que se adxuntan.

Estado da convocatoria: