Convocatorias Abertas

O Concello de Boimorto convoca selección de persoal, con formación de Bolsa de emprego, para Socorrista da piscina municipal.

Prazo de presentación de instancias: ata o 06/07/2024

Ver anuncio coas bases no Taboleiro de anuncios electronico.

O Concello de Boimorto convoca selección de persoal, con formación de Bolsa de emprego, para a brigada municipal de prevención de incendios forestais.

 • 1 Xefe de Brigada

 • 1 Peón Conductor

 • 3 Peóns

Prazo de presentación de instancias: ata o 09/07/2024

Ver anuncio coas bases no Taboleiro de anuncios electronico.

O Concello de Boimorto convoca selección de persoal, con formación de Bolsa de emprego, para Socorrista da piscina municipal.

Prazo de presentación de instancias: ata o 13/06/2024

Ver anuncio coas bases no Taboleiro de anuncios electronico.

Trala publicación no BOP num. 111 de data 13.06.2023 iniciase o prazo para presentar solicitudes para participar no proceso selectivo arriba indicado.

O prazo é de 5 dias hábiles sendo o último día para presentar o 20.06.2023.

As bases completas e demais documentación poden consultalas no taboleiro de anuncios da sede electronica municipal.

13/06/2023 - Anuncio BOP

13/06/2023 - Anuncio con Bases no taboleiro de anuncios

21/06/2023 - Anuncio lista provisiona admitidos/excluidos

26/06/2023 - Anuncio Lista definitiva admitidos e convocatoria membros e tribunal

28/06/2023 - Publicacion resultado proba aptitude fisica

29/06/2023 - Publicación puntuación e Decreto formación Bolsa

Trala publicación no BOP num. 111 de fecha 13.06.2023 iniciase o prazo para presentar solicitudes para participar no proceso selectivo arriba indicado.

O prazo é de 7 dias naturais siendo o último día para presentar o 20.06.2023.

As bases completas e demais documentación poden consultalas no taboleiro de anuncios da sede electronica municipal.

13/06/2023 - Anuncio BOP

13/06/2023 - Anuncio con Bases no taboleiro de anuncios

27/06/2023 - Anuncio lista definitiva e convocatorias

28/06/2023 - Anuncio puntuacion fase oposición

Trala publicación no BOP num. 111 de fecha 13.06.2023 iniciase o prazo para presentar solicitudes para participar no proceso selectivo arriba indicado.

O prazo é de 20 dias naturais siendo o último día para presentar o 03.07.2023.

As bases completas e demais documentación poden consultalas no taboleiro de anuncios da sede electronica municipal.

13/06/2023 - Anuncio BOP

13/06/2023 - Anuncio con Bases no taboleiro de anuncios

Na data de hoxe, 08/05/2023 publicase no taboleiro de anuncios da sede electrónica municipal as Bases da Convocatoria así como o Decreto de aprobación dos prazos para a presentación de documentación.

Poden ver os documentos na sede electronica seguindo o seguinte enlace:

08/05/2023 Ver anuncio de convocatoria en sede electrónica

16/05/2023 - Publicacion lista admitidos/as, nomeamento tribunal e convocatorias de tribunal e aspirantes 

O día 11 de abril de 2023 sae publicado anuncio no BOP da Coruña num 68 de Bases para a Formación de Bolsa de Traballo de Persoal Laboral Temporal como  peóns de obras e servizos minimos municipais PEL Concellos.

Esta publicación da inicio ao prazo de presentación de instancias que abrangue dende o dia 11/04/2023 ata o 18/04/2023 ámbos incluidos.

* 11/04/2023 Anuncio no BOP

* 11/04/2023 Bases no Taboleiro de anuncios

* 20/04/2023 Publicacion no taboleiro de anuncios do listado de admitidos, nombramento tribunal e convocatoria Ver anuncio 

* 24/04/2023 Publicacion no taboleiro de anuncios dos resultados da oposicion Ver anuncio

* 25/04/2023 Publicacion decreto de formacion de bolsa  Ver anuncio 

Publicase o día 20/02/2023 anuncio no BOP referente a selección con formación de bolsa de emprego de un/ha auxiliar administrativo/a para os servizos socias do Concello. Ver anuncio no BOP.

As bases están dispoñibles no taboleiro de anuncios municipal: Ver as bases

O prazo de presentación de instancias é de VINTE ( 20) DÍAS NATURAIS contados dende o seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (Publicado no BOP núm 35 do 20/02/2023). 

* 17/03/2023 - Publicación no taboleiro anuncios Lista provisional admitidos/as. Ver anuncio

* 05/04/2023 - Publicación no taboleiro anuncios Lista definitiva admitidos/as e convocatoria probas. Ver anuncio

* 20/04/2023 - Publicación resultado exercicio 1. Ver anuncio

* 21/04/2023 - Publicación resultado exercicio 2 e anuncio plantilla. Ver anuncio

* 05/05/2023 - Publicación anuncio tribunal con formación de bolsa. Ver anuncio

Trala publicación no BOE num.4 de data 05/01/2023 (Ver anuncion en el BOE) abrese o prazo de solicitude para participar nos procesos selectivos seguintes:

 • 1 AUX. SAF LABORAL PARCIAL - CONCURSO
  • Publicada lista admitidos - Convcatoria tribunal
 • 5 AUX. SAF LABORAL COMPLETA - CONCURSO
  • Publicada lista admitidos - Convcatoria tribunal
 • 1 AUX. SAF LABORAL COMPLETA - CONCURSO
  • Publicada lista admitidos - Convcatoria tribunal
 • 2 AUX. SAF LABORAL COMPLETA - CONCURSO e OPOSICIÓN
  • Publicada lista admitidos - Convcatoria tribunal
 • 1 LIMPIADOR LABORAL COMPLETA - CONCURSO
  • Publicada lista provisional admitidos
 • 1 LIMPIADOR LABORAL PARCIAL - CONCURSO
  • Publicada lista provisional admitidos
 • 1 PROFESORA PAI LABORAL COMPLETA - CONCURSO
  • En tramitacion
 • 1 PROFESORA AUX. PAI LABORAL COMPLETA - CONCURSO
  • En tramitacion
 • 1 ANIMADOR CULTURAL LABORAL COMPLETA - CONCURSO
  • Publicada lista provisional admitidos
 • 1 ELECTRICISTA LABORAL COMPLETA - CONCURSO
  • Publicada lista provisional admitidos
 • 1 CONDUTOR MICROBUS LABORAL COMPLETA - CONCURSO
  • En tramitacion.
 • 1 DIRECTOR RESIDENCIA LABORAL COMPLETA - CONCURSO e OPOSICION
  • En tramitacion
 • 1 FISIOTERAPEUTA LABORAL COMPLETA - CONCURSO
  • En tramitacion.
 • 1 ATS LABORAL COMPLETA - CONCURSO
  • En tramitacion
 • 1 ATS LABORAL COMPLETA - CONCURSO e OPOSICIÓN
  • En tramitacion
 • 1 PINCHE LABORAL COMPLETA - CONCURSO
  • Publicada lista provisional admitidos
 • 12 AUX. XEROCULTORA LABORAL COMPLETA - CONCURSO
  • Publicada lista provisional admitidos
 • 1 AUX. XEROCULTORA LABORAL COMPLETA - CONCURSO e OPOSICIÓN
  • Publicada lista provisional admitidos

Poden ver as bases completas no BOP 236 de data 15/12/2022 

Poden ver o anuncio no DOG de data 02/01/2023

Na data de hoxe, 30/09/2022 sae publicado extracto da convocatoria de bases para a formación da BOLSA DE TRABALLO NºII (SUBSIDIARIA) LABORAL TEMPORAL XEROCULTOR DA RESIDENCIA E CENTRO DE DÍA MUNICIPAL DE BOIMORTO que da comezo ao prazo de presentación de instancias.

Poderanse presentar instancias dende maña 01/10/2022 ata o 10/10/2022.(10 dias naturais) 

Poden ver as bases completas no taboleiro de anuncios electrónico da sede municipal:

https://sede.boimorto.es/opencms/es/informacion/

Poden ver a lista provisional de admitidos/as no taboleiro de anuncios electrónico da sede:

Ver lista provisional de admitidos (enlace)

Poden ver a lista definitiva de admitidos/as e CONVOCATORIA PARA A PROBA DE OPOSICIÓN no taboleiro de anuncios electrónico da sede:

Ver lista definitiva de admitidos e convocatoria  (enlace)

Poden ver a puntuación da oposición no taboleiro de anuncios electrónico da sede:

Ver puntuación  (enlace)

Poden ver no taboleiro de anuncios electrónico da sede:

 • Rectificación da publicación puntuación da oposición 

 • e Decreto de formación da bolsa

Ver no taboleiro de anuncios (enlace)

Proceso selectivo, por procedemento de oposición, para a formación dunha bolsa de traballo de persoal laboral temporal como persoal de limpeza do Concello de Boimorto . 

Poden ver as bases na Taboleiro electrónico da Sede electronica ver sede electronica

Proceso selectivo, por procedemento de oposición, para a formación dunha bolsa de traballo de persoal laboral temporal como persoal de condutor/a de vehículos destinados ao transporte adaptado en servizos sociais do Concello de Boimorto. 

Poden ver as bases na Taboleiro electrónico da Sede electronica ver sede electronica

Na data de hoxe ven de se publicar no taboleiro de anuncios da sede electrónica as bases que rexerán a convocatoria por concurso-oposición para a contratación laboral temporal e formación bolsa de traballo dunha brigada de prevención e defensa contra incendios forestais 2022 de:

 • 1 xefe de brigada

 • 1 peón condutor

 • 3 peóns de brigada

Poden ver as bases completas seguindo este enlace.

O prazo de presentación de instancias remata o luns 18 de xullo as 14:00 h.

Coa publicación no BOP de data 16/06/2022 numero 114 abrese o prazo para a solicitudes de participación no proceso selectivo para formación de Bolsa de Socorrista para a piscina municipal.

As instancias poden presentarse entre o 17 e o 23 de xuño.

Fanse pubilcas as bases da convocatoria selección persoal para a contratación de traballadores desempregados subvencionados pola Xunta de Galicia Consellería de Emprego e Igualdade de Socorrista para a piscina municiapl e o decreto de apertura de prazo de presentación de documentación dos aspirantes seleccionados polo Servizo de emprego.

Poderase presentar a documentación ata o 14 de xuño as 14:00.

Poden consultar os documentos no seguinte enlace (Taboleiro electronico da sede municipal)

No BOP de data 02/06/2022 publicase anuncio de Bases para bolsa de traballo auxiliar de axuda no fogar e de apoio a persoas maiores e persoal vulnerable do Concello de Boimorto.  Ver anuncio.

Os/as aspirantes a formar parte da bolsa poderan presentar solicitudes dende o 03/06/2022 ata o 09/06/2022 segundo o recollido na base 5 das bases da selección que se  publicaron no taboleiro de anuncios da sede electronica do Concello de Boimorto (poden acceder no enlace mais abaixo).

EXP: 2022/E001/000002

Fanse pubilcas as bases da convocatoria selección persoal para a contratación de traballadores desempregados subvencionados pola Xunta de Galicia Consellería de Emprego e Igualdade de 1 peón/peoa para protección e mantemento medioambiental a xornada completa ( APROL RURAL 2022) e o decreto de apertura de prazo de presentación de documentación dos aspirantes seleccionados polo Servizo de emprego. Poderase presentar a documentación ata o luns 30 as 14:00.

Poden consultar os documentos no seguinte enlace

Lista definitiva de admitidos/as e convocatoria

Publicacion puntuación proba de oposición

Publicacion nomeamento (Taboleiro electronico da sede muncipal)

Anuncio do BOE num.44 de 21/02/2022:

"En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 24, de 4 de febrero de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Conductor camión de basuras de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y/o en el tablón de anuncios y/o en la página web del Ayuntamiento de Boimorto."

Poden consultar as bases no anuncio do BOP num. 24 de 04/02/2022. Ver o BOP

Por decreto de alcaldía aprobase a contratación de traballadores desempregados polo sistema de oposición dun/ha peón/peoa para protección e mantemento medioambiental, Aprol Rural 2021.

Póden ver as bases da selección no enlace mais abaixo.

Aprobadas por Decreto de Alcaldia numero 228/2021 de data 14/06/2021 bases de proceso de selección por concurso Socorrista para a piscina municipal de Boimorto subvencionado pola Conselleria de Emprego e Iguladade.

Decreto 231/2021 de data 14/06/2021 de apertura de prazo de entrega de documentación candidatos/as oferta de emprego presentada ao Servizo Publico de Emprego de Melide. (Punto primeiro do Decreto)

Prazo de presentación de instancias: do 16 ao 22 de xuño (Ambos incluidos)

Podense ver ambos documentos no taboleiro de anuncios electronico do Concello premendo neste enlace

Selección de :

 • 1 Xefe de Brigada
 • 1 Peón conductor
 • 3 Peóns de brigada.

As bases integras no taboleiro electronico do Concello. Ver as Bases.

Anuncio no BOP que da comezo ao prazo de presentación. Ver o BOP 98 de data 27/05/2021.

Prazo de presentación: Do 28/05/2021 ao 16/06/2021 (ambos incluídos)

No BOP de data 05/05/2021 publicase anuncio de convocatoria e aprobación de bases para a formación da bolsa de traballo de persoal laboral temporal como axente de igualdade.

Base 5.3 prazo de presentación de instancias 20 días naturais (ATA O 25 DE MAIO INCLUÍDO)

Ampliación por concurso da bolsa de traballo nº 2 (Subsidiaria) persoal laboral temporal como auxiliar de axuda no fogar e de apoio a persoas maiores e persoal vulnerable do Concello de Boimorto.

Prazo de presentación de instancias ate o 5/04/2021

 

Pode ver as bases no taboleiro de anuncios electronico pinchando AQUI

 

 

Na data de hoxe sae publicado no BOP da Coruña o anuncio de Convocatoria bases formación bolsa de traballo técnico/a animación sociocultural que da comezo ao prazo de presentación de instancias que abrangue dende maña 19/02/2021 ate o 01/03/2021 ambos incluidos.

Para ver as bases completas seguindo este enlace:

Reso da documentación do procedemento nos seguintes documentos.

No BOP de 27/01/2021 publicase anuncio de "Convocatoria e aprobación de bases para a formación da bolsa de traballo de persoal laboral temporal como peón e tractorista de obras e servizos mínimos municipais" que da inicio ao prazo de presentación de solicitudes.

Solicitudes ata o 06/02/2020.

Anuncio no BOP

Bases completas

No BOP de hoxe 09/07/2020, num 104, publicase anuncio de bases para a formación de Bolsa de traballo para a formación da bolsa de traballo persoal laboral temporal de limpeza do Concello de Boimorto. Con este anuncio dase comezo ao prazo de presentación de instancias de 10 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación no BOP. Polo que o PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS abrangue:

do 10/07/2020 ata o 20/07/2020 (ámbos inclídos)

Póden consultar as bases completas no seguinte enlace:

Enlace ás bases publicadas no taboleiro de anuncios electrónico o 09 /07/2020

e o anuncio no BOP no seguite enlace:

BOP num 104 de data 09/07/2020

Ver documentación do procedemento:

 1. Ver a lista provisional de admitidos/excluídos no proceso selectivo publicado no taboleiro de anuncios electronico o 21/07/2020

 2. Ver a lista definitiva de admitidos/excluídos no proceso selectivo  e convocatoria da proba de galego publicado no taboleiro de anuncios electronico o 27/07/2020

 3. Publicación puntuación concurso ( valoración de méritos) proceso de selección para a formación da Bolsa de traballo de limpeza. Publicado no taboleiro de anuncios electrónico o 29/07/2020.

 4. Publicacion formalizacion de bolsa. Publicado no taboleiro de anuncios electrónico o 30/07/2020

No BOP de hoxe 06/07/2020, num 101, publicase anuncio de bases para a formación de Bolsa de traballo como Xerocultor/auxiliar de xeriatria da Residencia para persoas maiores e Centro de Día do Concello de Boimorto. Con este anuncio dase comezo ao prazo de presentación de instancias de 10 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación no BOP. Polo que o PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS abrangue:

do 07/07/2020 ata o 16/07/2020 (ámbos inclídos)

Póden consultar as bases completas no seguinte enlace:

Enlace ás bases publicadas no taboleiro de anuncios electrónico o 06/07/2020

e o anuncio no BOP no seguite enlace:

BOP num 101 de data 06/07/2020

Documentación do proceso de contratación:

 1. Lista admitidos e convocatoria membros tribunal cualificador e aspirantes para a celebración da proba practica e proba de galego. Publicado no Taboleiro electronico municipal o 20/07/2020.

 2. Puntuación da fase de oposición. Publicada no taboleiro electrónico municipal o 24/07/2020

 3. Publicación da formación de bolsa de traballo. Publicada no taboleiro electrónico municipal o 28/07/2020

 4. Publicación de nomeamento e estado bolsa. Publicado no taboleiro electronico municipal o 29/07/2020

Visto o decreto 197/2020 no que se aproba a "CONVOCATORIA E APROBACIÓN DE BASES PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO SOCORRISTA PARA PISCINA MUNICIPAL SUBVENCIONADO POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA"

Ver as bases no taboleiro de anuncios municipal 26/06/2020

Concedendo un prazo de 5 dias naturais contados a partir do día seguinte á publicación (Data publicación 26-06-2020) do decreto de apertura de prazo de entrega de documentación aos candidatos recollidos na sondaxe feita polo oficina de emprego, asi como calquer outro interesado/a en participar no proceso

 1. Ver o decreto de apertura de prazo de entrega de documentación no Taboleiro edictos (26/06/2020).

 2. Ver o decreto de aprobacion de lista definitiva de admitidos e convocatoria de tribunal para baremación publicado no Taboleiro de edictos electrónico o 02/07/2020

 3. Publicacion de puntuación e Nomeamento de socorrista publicado no Taboleiro de edictos electronico o 03/07/2020

No BOP de data 22 de xuño de 2020, numero 92, publicase anuncio do Concello de Boimorto referente as Bases para a formación por concurso dunha bolsa de emprego persoal laboral temporal como socorrista do Concello de Boimorto. Con esta publicación comezan a contar os prazos de presentación de solicitudes de 10 dias naturais contados a partires do dia seguinte da sua publicación no BOP.

Podes ver as bases completas no Taboleiro de anuncios municipal neste enlace:

Ver o anuncio no Taboleiro

O prazo de presentación de instancias abrangue do 23 de xuño ao 02 de xullo deste 2020

Documentos da contratación:

 1. Lista definitiva admitidos e convocatoria tribunal valoración meritos,publicado no Taboleiro electronico de anucios o 03/07/2020

 2. Publicación puntuación concurso (Valoración de méritos) publicado no Taboleiro electrónico de anuncios o 06/07/2020

 3. Publicación formación bolsa de traballo persoal laboral como socorrista publicado no Taboleiro electrónico de anuncios o 07/07/2020

 4. Publicación do nomeamento e estado de bolsa 15/06/2021

Vista a baixa laboral dun dos traballadores contratados para esta anualidade 2020 ao abeiro da Bolsa de emprego creada o pasado 2019 en decreto de alcaldia 255/2019 para o posto de PEON do "Programa de integración laboral da Deputación provincial mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais para o ano 2019" e visto que na citada lista no existen aspirantes interesados no posto convocase a cobertura da citada baixa por IT ao abeiro das bases do programa de 2019.

Ver as bases do programa 2019.

Concedendo un prazo de 4 dias naturais contados a partir do día seguinte á publicación (Data publicación 12-06-2020) do presente decreto no taboleiro de anuncios electrónico do concello e na páxina web, para presentar a documentación aos aspirantes recollidos na sondaxe elaborado polo Servizo Publico de Emprego ou aqueles aspirantes que inda non estando incluidos na citada sondaxe estean interesados en participar no proceso selectivo.

 1. Ver o decreto de convocatoria de praza no Taboleiro edictos (12/06/2020).

 2. Ver a lista provisional de admitidos/as i excluidos/as na Taboleiro de edictos (17/06/2020)

 3. Ver a lista definitiva de admitidos/as i excluidos/as e Convocatoria proba práctica publiacada no Taboleiro de anuncios o 22/06/2020

 4. Ver a puntuación obtida polos aspirantes publicada no Taboleiro de anuncios o 23-06-2020

 5. Formacion de bolsa publicado no Taboleiro de anuncios o 26-06-2020

Publicase na data de hoxe no Boletin oficial da provincia (num 82 - 08/06/2020) anuncio bases que rexerán a convocatoria e o proceso de selección por concurso para a formación da bolsa de traballo nº II (Subsidiaria) de persoal laboral temporal como auxiliar de axuda no fogar e de apoio a persoas maiores e persoal vulnerable do Concello de Boimorto.

Ver as bases no taboleiro de edictos

O prazo de presentación de solicitude abrangue dende:

o 09/06/2020 ao 18/06/2020

Documentación adicional da selección colgada no Taboleiro de anuncios municipal: 

 1. Ver as bases no taboleiro de edictos

 2. Publicado en data 19-06-2020 Lista admitidos/as e convocatoria tribunal e proba de galego

 3. Publicado en data 23-06-2020 as puntuacións obtidas polos aspirantes.

 4. Formación Bolsa de traballo publicado no Taboleiro de anuncios o 26-06-2020

Na data de hoxe sae publicado na BOP da Coruña extracto das bases que rexeran a formación dunha BOLSA DE EMPREGO PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR asi como a  cancelación das bolsas anteriores do servizo. O prazo de presentacion de solicitudes será de 20 dias naturais contados a partires da publicación no BOP.

Ver o anuncio no BOP.

 

As bases completas pódense ver mais abaixo nesta oferta.

ANUNCIO DE BASES PARA A FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO ATS/DUE DA RESIDENCIA DE PERSOAS MAIORES E CENTRO DE DÍA DO CONCELLO DE BOIMORTO Publicado en BOP nº 217 de 14/11/2019

Prazo do15/11/2019 a 04/12/2019 incluídos

Convocase Bolsa de emprego de Peón de oficios vairos do Colexio Publico Armando Cotarelo Valledor. O prazo de presentacion de instancias será de 10 dias naturais dende a publicacion do extracto das bases no BOP (Publicado no BOP numero 175 de 16/09/2019), sendo a data limite, segundo esta publicacion o dia: 26/09/2019.

Pódense consultar mais abaixo as bases completas.

Convocase dende o Concello de Boimorto bases de Funcionario Interino posto de traballo de Administrativo-Informático por oposición e formación de Bolsa de emprego. Trala sua publicación no BOP de hoxe 05 de agosto de 2019 numero 146.

Ver o anuncio no BOP 146

As bases da convocatoria poden conseguirse mais abaixo neste anuncio.

Prazo de presentacion de instancias:  20 dias naturais dende a publicación no BOP

O 01 de xullo de 2019 aprobouse por decreto de alcaldia numero 307/2019 as bases que rexeran a contratación do persoal para a brigada de prevencion e defensa contra incedios forestais para este 2019. A cuadrilla estará composta por 1 xefe de brigada, 1 peon conductor e 3 peóns de brigada.

O prazo de solicitude de participación abranguera do 3 de xullo ao 8 de xullo de 2019.

Para ver as condicións e demais información preman nas bases anexas a esta convocatoria.

O 12 de xullo de 2019 faise publica  a lista definitiva de admitidos e convocatorias das seguintes probas:

 • Luns 15 de xullo: Ás 10:00 h. no polideportivo municipal. Proba de aptitude física (Proba de banco)

 • Martes 16 de xullo: Ás 10:30 h. na Antiga Telleira de Boimil. Proba práctica de fase de oposición.

 • Martes 16 de xullo: Ás 10:00 h. na Casa do Concello. Proba de galego ao aspirante Ivan Casal Gayoso.

Na data de hoxe publicase no BOP a convocatoria e Bases para a formación da V bolsa de traballo como auxiliar de axuda no fogar e de apoio a persoas maiores

Podense presentar solicitudes ata o dia 3  de xullo de 2019 as 23:59h.

Ver as bases no BOP 119 de data 26/06/2019

Foi presentada oferta no INEM, tal e como recollen as bases da convocatoria de subvención, oferta de emprego para a selección de un/unha socorrista para a piscina municipal subvencionada pola Xunta de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 07-06-2019 as 14:00h.

Convocase 1 praza de Técnico de Turismo compartida entre os Concellos de Boimorto, Sobrado e Vilasantar.

Prazo de presentacion de instancias: 10 dias naturais dende a publicación do anuncio no BOP (20/05/2019)

Acceso ás bases no BOP de 07-05-2019

Na data de hoxe presentouse oferta de emprego na oficina de emprego de melide para seleccion de candidatos APROL RURAL 2019: Peon proteccion e mantemento medioambiental.

O sondeo dos participantes corre a cargo do OFicina de emprego de Melide tendo como prazo limite de presentacion de instancias o 10 de maio de 2019 ás 14:00

Na data de hoxe publicase no BOP numero 80 as bases para a  Convocatoria e aprobación de Bases do concurso oposición para a contratación laboral temporal de dous peóns e un tractorista ao abeiro do PEL Deputación.

Prazo de presentacion de instancias: 20 dias naturais a partir do dia seguinte á publicación no BOP (Base V da convocatoria). (Ata o 20 de maio de 2019 ás 23:59h.)

Acceso ás bases.

Convocase dende o Concello de Boimorto bases para procedemento non restrinxido de consolidación de emprego temporal e estrutural, polo sistema de concurso-oposición dun peón recollida de lixo-tratorista . Poden consultar as bases no BOP numero 57 de data 25/03/2019.

Prazo de presentacion de instancias segundo a bases V da Convocatoria 20 dias naturais contados a partir do dia seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE numero 79 de data 02/04/2019.

Convocase dende o Concello de Boimorto bases de Funcionario Interino posto de traballo de Administrativo-Informático por oposición e formación de Bolsa de emprego. Poden consultar as bases no BOP numero 57 de data 25/03/2019.

Prazo de presentacion de instancias:  segundo o recollido na complementación reaperturase o prazo de presentación de solicitudes que será de  20 dias naturais contados a partir do dia seguinte ao da publicación do anuncio de complementación no BOP 62 do 01/04/2019.  As solicitudes presentadas tanto no prazo inicial como no presente, serán admitidas, sempre que sexan de conformidade coas bases.

Acceso as bases no BOP 57do 25/03/2019

Anuncio de complementación aos efectos aclarativos e reapertura de prazo de presentación de instancias, publicado no BOP 62 do 01/04/2019.

Ven de sair publicada no BOP de hoxe 07/12/2018 a convocatoria e bases específicas para a formación da IV Bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais como auxiliar de axuda no fogar e de apoio a persoas maiores.

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo deben achegar a solicitude asinada ao Concello antes do día 14 de decembro as 23:59 h.

Poden ver as bases nos documentos anexos a esta oferta de emprego ou ben no BOP da Coruña 223 de data 07/12/2018

No BOP de data 15 de Novembro de 2018 - Numero 218 saen publicadas as bases para a formación da I bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais como director/a da residencia de persoas maiores e centro de día.

Nas mesmas establecese un prazo de 5 días habiles contados a partir do día seguinte da publicación do anuncio para presentar as solicitudes para participar no proceso selectivo: No caso que nos ocupa ao ser publicado o 15 de novembro a data limite para presentación de ofertas é o 22 de novembro de 2018 ás 23:59 h.

Premer aqui para ver as bases.

Na data de hoxe saiu publicado no BOP da Coruña, numero 159, a Convocatoria e aprobación de bases para contratación dun/ha auxiliar administrativo/a interino/a a xornada parcial para o departamento de servizos sociais, por concurso oposición e formacion de bolsa de emprego.

Data limite de presentación: 04/09/2018

Ver as bases da convocatoria seguindo o enlace do BOP:

Bases no BOP 159 de 22/08/2018

No BOP 199 de data 18/10/2018 publicase corrección de erro nas bases para contratación dun/ha auxiliar administrativo/a interino/a a xornada parcial para o departamento de servizos sociais, por concurso oposición e formacion de bolsa de emprego. O que supón un novo prazo de presentación de instancias para tomar parte no proceso selectivo de 10 días naturais (19/10/2018 ao 29/10/2018). Os aspirantes inscritos no anterior prazo teñen a obriga de volver a presentar a solicitude, podendo remitirse á documentación xa presentada anteriormente.

Ver a correción no BOP 199 de data 18/10/2108

Presentación de oferta de emprego na oficina de emprego de Melide para a Selección de dous oficiais 2ª para protección e mantemento medioambiental, Aprol Rural 2018. Ver as bases no enlace máis abaixo.

Os candidatos que poden optar a esta praza serán preseleccionados pola oficina de emprego e presentaran instancias no Concello ata o 18/06/2018 as 14:00.

Presentación de oferta de emprego na oficina de emprego de Melide para a Selección de 1 socorrista. Ver as bases no enlace máis abaixo.

Os candidatos que poden optar a esta praza serán preseleccionados pola oficina de emprego e presentaran instancias no Concello ata o 18/06/2018 as 14:00.

 

Nota: Ao non ter dispoñibilidade ningun dos aspirantes seleccionados abrese novo proceso.

No BOP Nº 99 do 28/05/2018 saen publicadas varias convocatorias de emprego do Concello de Boimorto, entre elas atopase::

 • Convocatoria para a selección de persoal laboral temporal para brigada de prevención e defensa contra incendios forestais (1 xefe de brigada, 1 peón condutor e 3 peóns de brigada).

O prazo de presentación de instancias para todas elas é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no BOP no caso que nos ocupa, ao sair publicadas o 28 de maio, o prazo remata o 04 de xuño de 2018.

Acceso directo as Bases no BOP

No BOP Nº 99 do 28/05/2018 saen publicadas varias convocatorias de emprego do Concello de Boimorto, entre elas atopase::

 • Convocatoria Programa de integración laboral de persoal de obras e servizos mínimos municipais, tres peóns.

O prazo de presentación de instancias para todas elas é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no BOP no caso que nos ocupa, ao sair publicadas o 28 de maio, o prazo remata o 04 de xuño de 2018.

Acceso directo as Bases no BOP

No BOP Nº 99 do 28/05/2018 saen publicadas varias convocatorias de emprego do Concello de Boimorto, entre elas atopase::

 • Convocatoria para a formación da II bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais como XEROCULTOR/ AUXILIAR DE XERIATRÍA da Residencia.

O prazo de presentación de instancias para todas elas é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no BOP no caso que nos ocupa, ao sair publicadas o 28 de maio, o prazo remata o 04 de xuño de 2018.

Acceso directo as Bases no BOP

No BOP Nº 99 do 28/05/2018 saen publicadas varias convocatorias de emprego do Concello de Boimorto entre elas atopase:

 • Convocatoria para a formación da I bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais como FISIOTERAPEUTA da Residencia de persoas maiores e Centro de día.

O prazo de presentación de instancias para todas elas é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no BOP no caso que nos ocupa, ao sair publicadas o 28 de maio, o prazo remata o 04 de xuño de 2018.

Acceso directo as Bases no BOP

No Boletin oficial da Provincia numero 47 de data 09/03/2018 sae publicada a convocatoria para a formación de Bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais como Conductor/a de vehículos destinados ao transporte adaptado en servizos sociais do Concello de Boimorto

Prazo de presentación de instancias ata 16 de marzo de 2018 na Casa do Concello.

Convocatoria

No Boletin oficial da Provincia numero 47 de data 09/03/2018 sae publicada a convocatoria para a formación de Bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais como tractorista/ Operario de Servizos Varios no Concello de Boimorto.

Prazo de presentación de instancias ata 16 de marzo de 2018 na Casa do Concello.

Convocatoria

O Concello de Boimorto ven de asinar decreto de aprobación Bases APROL Rural - Axuda a Domicilio para  a contración de 2 auxiliares a tempo completo durante 9 meses.

 

A admisión de candidatos será segundo a selección realizada polo Servizo Público de Emprego de Melide.

As bases no enlace seguinte.

Ven de se aprobar o decreto de convocatoria e aprobación de bases para a selección de persoal laboral temporal para brigada de prevención e defensa contra incendios forestais en vista da addenda do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Boimorto para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018 na que se reflexa a ampliación do periodo de operatividade para as brigadas de incendios ata o 30 de novembro de 2017.

As solicitudes para participar no proceso selectivo poderanse presentar no Concello de Boimorto ata 2 dias habiles despois da publicación na paxina web da oferta, e decir, o dia 31 de outubro de 2017 ás 15:00 horas.

Pódense ver as bases no enlace mais abaixo.

En data 19/10/2107 publicouse no BOP as Bases específicas para a formación da I bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais como fisioterapeuta da Residencia de persoas maiores e Centro de día do Concello de Boimorto.

O prazo de presentación de instancias de 5 dias habiles dende a data seguinte á sua publicación (ata o 26 de outubro do presente ano). Poderán facelo no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9 a 15:00 horas de luns a venres.

Ver as Bases.

Na data de hoxe a Alcaldesa dito decreto numero 238/2017 de Convocatoria de Bases para a Selección de Xefe de Brigada de Prevención e Defensa contra incedios forestais.

Prazo de presentación de instancias: 3 dias hábiles (Venres 30/06/2017 incluido)

Podense consultar as bases e demais documentación nos enlaces anexos a esta convocatoria.

O Pasado 23 de xuño fixeronse publico no boletin da Provincia as Bases para a formación da III Bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais para o servizo de axuda no fogar e de apoio a persoas maiores do Concello de Boimorto.

As bases.

Ben de se facer publico no BOP num. 112 do 15 de xuño de 2017 a Convocatoria e Bases para a formación da 1ª Bolsa de traballo para realizar contratacións temporais como socorrista deste Concello.

Tal e como figura no punto 8 das citadas bases, o prazo de presentación de solicitudes é de 5 dias habiles a partir do dia seguinte á sua publicación no BOP. (22/06/2017)

Bases da convocatoria.

No dia de hoxe fixose presentación da oficina de emprego de melide da oferta de emprego para a selección de 1 socorrista a xornada completa  cunha duración de 2 meses.

O prazo de presentación de instancias remata o dia 9 de xuño ás 14:00 h.

As bases completas que rexeran a selección poden velas no enlace de máis abaixo.

O Concello de Boimorto iniciou o procedemento para a formación da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS do Concello de Boimorto. A Brigada constituirase co seguinte persoal:

 • 1 XEFE BRIGADA
 • 1 PEÓN CONDUTOR
 • 3 PEÓNS

A duración do contrato sera de 3 MESES.

As bases que rexerán a contratación poden conultalas no  BOP núm. 91 de data 16/05/2017

PRAZO DE PRESENTACIÓN INSTANCIAS: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DO DÍA SEGUINTE DA PUBLICACIÓN DO ANUNCIO DE CONVOCATORIA NO BOP ( ATA O DÍA 24/05/2017 INCLUÍDO)

Convocase 3 prazas de peóns enmarcados no PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSOAL OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS do Concello de Boimorto.

A duración do contrato sera de 5 MESES E 22 DÍAS.

As bases que rexerán a contratación poden conultalas no  BOP núm. 91 de data 16/05/2017

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN INSTANCIAS: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DO DÍA SEGUINTE DA PUBLICACIÓN DO ANUNCIO DE CONVOCATORIA NO BOP ( ATA O DÍA 24/05/2017 INCLUÍDO)

En data 16/03/2017 ditouse decreto de convocatoria e aprobación de bases para a formación da IV bolsa de traballo praza ats/due da residencia de persoas maiores e centro de día de boimorto.

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días naturais a contar dendo o día seguinte a súa publicación no boletín oficial da provincia.

Data Publicacion no BOP: 22 de marzo de 2017. Acceso ao BOP.
 

Convocase unha Bolsa de emprego de Animador Deportivo  para contratacións temporais, o procedemento de selección será mediante concurso. O persoal que esteña na bolsa contratarase a fin de cubrir licencias, permisos,.. do titular da praza.

O prazo de presentacion de instancias será de 10 dias naturais contados a partir do dia seguinte da publicación desta convocatoria no BOP da Coruña.

Na data de hoxe presentouse oferta de emprego na oficina de melide para a cobertura de 1 praza de Peon Meido Ambiente. O procedemento de selección será mediante concurso-oposición.

O prazo de presentación de instancias segundo a sondaxe de demandantes de emprego realizada pola antedita oficina será como maximo o  15 de novembro de 2016 ás 14:00

Na data de hoxe presentouse oferta de emprego na oficina de melide para a cobertura de 2 prazas de Auxiliar de Axuda a Domicilio. O procedemento de selección será mediante concurso-oposición.

O prazo de presentación de instancias segundo a sondaxe de demandantes de emprego realizada pola antedita oficina será como maximo o  15 de novembro de 2016 ás 14:00

Convocase unha praza de Director/a da Residencia para persoas maiores e Centro de Día de Boimorto, o procedemento de selección será mediante  concurso-oposición e modalidade do Contrato laboral temporal.

O prazo de presentacion de instancias será de 10 dias naturais contados a partir do dia seguinte da publicación desta convocatoria no BOP da Coruña.

Publicado no BOP da Coruña 25/10/2016.

Prazo presentación do 26/10/2016 ao 04/11/2016 (ambos inclusive)

 

Poden consultar as bases no enlace que figura a continuacion.

Na data de hoxe presentouse oferta de emprego na oficina de melide para a cobertura de 2 prazas de Auxiliar de Clínica. O procedemento de selección será mediante concurso-oposición.

O prazo de presentación de instancias segundo a sondaxe de demandantes de emprego realizada pola antedita oficina será como maximo o 4 de outubro de 2016 ás 14:00

Convocase unha praza de Técnico de Turismo ao abeiro de unha subvención da Deputación da Coruña

Prazo de presentación ata o día 2 de agosto de 2016 (incluído) ás 14:00 horas.

Nas oficinas do Concello de Boimorto
 

Convocase prazas para a brigada de incedios que o Concello de boimorto pretende montar neste veran 2016.

O prazo de presentación de instancias remata o vindeiro 23 de xullo as 12:00 h.

As bases ponde consultalas no enlace que poden ver mais abaixo.

Detectado un erro nas bases publicamos o 15/07/2016 a rectificación de erro que se pode consultar mais abaixo.

Convocatoria de Bases para a selección mediante concurso de 1 Socorrista para a piscina municipal, subvencionado pola Deputación Provincial da Coruña, 40 horas semanais (xornada completa) cunha duración de 3 meses.

Prazo presentación: 10 días hábiles contados a partir do dia seguinte da públicación na paxina web do Concello. 8 de xullo ás 14:00h.

Lugar de presentación: Casa do Concello.

Mais informacio nas Bases adxuntas.

Dende o Concello de Boimorto convocase 1 praza Conductor tractorista-palista de pala retroexcavadora ou mixta polo precedemento de concurso-oposición cunha duración prevista de 3 meses a tempo completo.

Presentación de instancias: Dende o 07/06/2016 ata o 17/06/2016 ás 14:00 horas no rexistro Municipal sito na Rúa Vilanova,1 - 15817 Boimorto

As Bases completas no enlace seguinte:

Ven de se facer publico no taboleiro de anuncios a contratación de 3 peóns a xornada completa para obras e servizos minimos municipais.

Mais información nas bases que se adxunta.

Prazo de presentación de instancias: 10 habiles dende o dia seguinte á publicación das bases na paxina web. ( DATA PUBLICACIÓN: 30/05/2016) Do 31/05/2016 o 10/06/2016, ambos incluidos

Ven de se facer publico no taboleiro de anuncios e remitida a oferta ao INEM para a contratación de 1 socorrista a xornada completa. A duración do contrato sera de un máximo de 2 meses.

Mais información nas bases que se adxunta.

Convocase unha nova Bolsa de emprego para o posto de ATS / DUE ca Residencia de persoas maiores e Centro de Dia municipal do Concello de Boimorto.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 20 de novembro as 14:00 horas.

Para mais información poden consultar as bases completas no arquivo anexo a esta convocatoria ou nas oficinas do Concello de Boimorto.

O Concello convoca unha nova bolsa de emprego para o Punto de Atención a Infancia (Garderia) con esta bolsa pretendese formar unha listaxe para futuras contratacións ou cobertura de prazas.

Prazo de presentación de instancias: Ata o 30 de outubro as 14:00 h

Convocase a V Bolsa de emprego Auxiliar de Xeriatria/Xerocultor para a Residencia de persoas maiores e Centro de Dia do Concello de Boimorto.

Prazo presentacion de instancias: Ata o 22 de outubro de 2015 ás 14:00 h.

Ante a posibilidade de que do anterior proceso selectivo para as brigadas de incendios non saian elexidos os suficientes aspirantes como para cubrir as vacantes e a fin de contar cunha bolsa de emprego para os 3 postos. Convocanse unhas nova bases para a seleccion de xefe de brigada, peon conductor e peon. O procedemento para a seleccion será mediante o sistema de concurso-oposición cunha proba de aptitude fisica, valoración de méritos e proba práctica .

Os aspirantes que saian elexidos do anterior procedemento teran preferencia sobre os que se presenten a esta segunda convocatoria.

O contrato terá unha duración de 3 meses.

O prazo para presentar as solicitudes rematará o vindeiro Venres 17 de xullo ás 14:00h. As bases vense nos enlaces de esta convocatoria.

Creanse os seguintes postos (2 cuadrillas): 2 Xefes de cuadrilla. 2 Peóns Conductores. 4 Peóns. O procedemento para a contratación será mediante o sistema de concurso-oposición cunha proba de aptitude fisica, valoración de méritos e proba práctica .

O contrato terá unha duración de 3 meses.

O prazo para presentar as solicitudes rematará o vindeiro Sábado 04 de xullo ás 14:00h. As bases vense nos enlaces de esta convocatoria.
 

Un praza de socorrista a tempo completo durante 2,5 meses.
O acceso a este posto esta condicionado á sondaxe realizada polo INEM, para poder sair nesa sondaxe poden solicitalo na oficina do INEM de Melide onde lle daran toda a información necesaria.
As bases máis abaixo

Un praza de socorrista a tempo completo durante 3 meses.
O prazo de presentación rematará: o 27 de xuño ás 14:00 horas
As bases máis abaixo

O Concello convoca 2 prazas para a cuadrilla municipal de obras e servizos minimos.
* 1 Posto de oficial de segunda.
* 1 Posto de Peón.
Cunha xornada semanal de 25 horas e a duración do contrato será de 3 meses. Esta contratación está subvencionada pola Deputación Provincial da Coruña.
A data limite para presentar a solicitude de participación será o 22 de Maio de 2015 (INCLUSIVE) pero, tal e como esixe a normativa da subvención, os interesados teñen que figurar na sondaxe que se realiza desde o INEM.
As bases da selección no arquivo adxunto a esta convocatoria.

Con data 18 de maio publicase decreto de rectificación de erros que non afecta ao plazo de presentación, que se manten no dia 22 de maio de 2015.

CONVOCADAS DE NOVO POR DECRETO DE ALCALDIA NUMERO 33 DE 2015, unha vez estimadas parte dos recursos de reposición presentados ás bases orixinais.

Vexan os arquivos mais abaixo para ver a información ao respecto.

O Concello de Boimorto pretende a contratación de un/unha conductor/a do servizo de transporte social adaptado e auxiliar de acompañamento da Residencia para persoas maiores e Centro de dia de Boimorto.

O metodo da selección será o de concurso oposición, o contrato laboral será de caracter temporal a xornada completa na modalidade de servizo determinado e cunha duración ata o 31/12/2015 en relación co proxecto de posta en marcha do servizo de residencia e centro de dia de boimorto.

Os contidos q se esixen nas bases poden obterse nos seguintes enlaces:

* Memoria de inciativa publica da Residencia e Centro de Dia:

http://concellodeboimorto.es/sites/default/files/docs/normativa_centro_dia_boimorto.pdf

* Regulamento de funcionamento publicado no bop de 24 de maio de 2013:

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2013/05/24/2013_0000006309.pdf

* Modificacion do regulamento publicada no bop de 27 de novembro de 2013

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2013/11/27/2013_0000014717.pdf

* Ley 39/2006 de 14 de decembro, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. BOE núm. 299 de 15 de Diciembre de 2006

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-2006.tp.html

* Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia: DOG núm. 166 de 29 de Agosto de 1997 y BOE núm. 237 de 03 de Octubre de 1997

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l8-1997.html

* Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. BOE de 14 de Marzo de 1990

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.html

O Concello de Boimorto convoca unha praza de persoal de Asistencia tecnica para a execución do Programa Clara do Instituto da Muller.

Debido aos erros reflexados no Decreto aclaratorio erros ampliase o prazo de presentación de instancias ata o 16 de setembro de 2014 ás 14:00 h.

Convocase unha bolsa de emprego para o servizo de Axuda no Fogar. Prazo de solicitudes ata o: 10/09/2014 ás 14:00h.

Creanse os seguintes postos (2 cuadrillas):  2 Xefes de cuadrilla.  2 Peóns Conductores.  4 Peóns. O procedemento para a contratación será mediante o sistema de concurso cunha proba fisica e valoración de méritos. O contrato terá unha duración de 3 meses. O prazo para presentar as solicitudes rematará o vindeiro Sábado 12 de xullo ás 14:00h. As bases vense nos enlaces de esta convocatoria. NOTA: Recordase que a normativa de expedicion de documentos vixente no Concello conleva que cada compulsa de documentos terase que aboar a 2,00 € cada unha.

Convocase 1 praza de socorrista a Xornada Completa por 2 meses e medio.
Documentación relacionada:

O Concello convoca 2 prazas para  a cuadrilla municipal de obras e servizos minimos.
* 1 Posto de oficial de segunda.
* 1 Posto de Peón.
Cunha xornada semanal de 25 horas e a duración do contrato será de 3 meses. Esta contratación está suvbencionada pola Deputación Provincial da Coruña.
A data limite para presentar a solicitude de participación será o 28 de xuño de 2014(INCLUSIVE) pero, tal e como esixe a normativa da subvención, os interesados teñen que figurar no sondaxe do INEM como demandantes de emprego e coa ocupación "Peón Obras Públicas".
As bases da selección no arquivo adxunto a esta convocatoria.

Persoal Tecnico de información, orientación e prospección. Duración do contrato: 12 meses.
O prazo de presentación rematará: o 16 de xuño de 2014.
As bases máis abaixo.

Bolsa de Traballo de Auxiliar de Xeriatria do Centro Residencial de Boimorto. O prazo de presentación rematará: Ata o 16 de xuño de 2014 ás 14:00 h. As bases máis abaixo. Tema: Regulamento de funcionamento da Residencia de persoas maiores e do Centro de día do Concello de Boimorto

Un praza de socorrista a tempo completo durante 3 meses.
O prazo de presentación rematará: o 11 de xuño.
As bases máis abaixo

CONVOCATORIA DESERTA

 

O Concello de Boimorto convoca selección de persoal, con formación de Bolsa de emprego, para a brigada municipal de prevención de incendios forestais.

 • 1 Xefe de Brigada

 • 1 Peón Conductor

 • 3 Peóns

Prazo de presentación de instancias: ata o 13/06/2024

Ver anuncio coas bases no Taboleiro de anuncios electronico.

Ante o numero reducido de persoas que continuan na bolsa de emprego principal creada en marzo de 2012 decidese convocar unha nova Bolsa de emprego que se utilizará soamente nos casos en que non haxa xente dispoñible da primeira Bolsa. A bolsa funcionará ao igual que a aprobada en 2012 ata o 31/12/2015. Son requisitos especificos desta convocatoria: Certificado de escolaridade ou certificado de estudos primarios ou equivalente. Copia compulsada. Un curso homologado relacionado coas tarefas a desempeñar de xerocultor/auxiliar de xeriatría de alomenos 50 horas indicado polo/a aspirante e que non será valorado como mérito no concurso.  Copia compulsada. Empadroamento no Concello de Boimorto a data 17/03/2014. Certificado de empadroamento Mais información premendo nas bases que se ven máis abaixo.

Pretendese a contratación de un persoa como auxiliar de coidado de nenos a media xornada. A duración estimada do contrato será de 4 meses.
Máis abaixo figuran as Bases de Contratación.
Data Limite de presentación de solititudes: 23-10-2013 ás 14:00.

Pretendese a contratación de unha persoa para axuda a domicilio a media xornada. A duración estimada do contrato será de 4 meses.
Máis abaixo figuran as Bases de Contratación.
Data Limite de presentación de solititudes: 23-10-2013 ás 14:00.

Pretendese a contratación de un peon de medio ambiente a media xornada. A duración estimada do contrato será de 4 meses.
Máis abaixo figuran as Bases de Contratación.
Data Limite de presentación de solititudes: 23-10-2013 ás 14:00.

Convocase unha praza para apoio no Punto de Atención á infancia. As bases no enlace que se ve máis abaixo. Contrato de 20h. semanais. Prazo limite de presentación: Luns 16 de setembro ás 14:00 h.

Publicouse hoxe no taboleiro de anuncios do Concello as Bases para a selección de 4 persoas para formar parte da cuadrilla de prevención de incendios que terá sede no Concello de Boimorto.
Os postos ofertados son os seguintes:
* Xefe de brigada.
* Peón conductor.
* Peón.
Podense consultar as condición requeridas para cada posto no taboleiro de anuncios do Concello ou no/s enlace/s que figuran ao pé desta oferta.

O Concello convoca 1 praza de socorrista a tempo completo para a piscina descuberte municipal.
Máis info nas bases que figuran ao pé desta oferta ou ben na Casa do Concello (981 516 020 ).
Data limite para presentación de solicitudes: 27 de xuño de 20130 ás 14:00 h.

Selección de 1 Socorrista por sistema concurso. A xornada será de 40 horas
semanais. Duración estimada de 3 meses de contrato
Prazo presentación remata o 17 de xuño de 2013 ás 14:00 h.
Pódese consultar as bases completas no enlace que figura ao pé desta información. Para máis información e presentación de solicitudes na Casa do Concello 981 51 60 20 en horaio de 9:00 a 15:00.

Ante a necesidade de cubrir a praza de animador deportivo do Concello de Boimorto durante a excedencia concedida ao titular de dita praza e ata a súa incorporación convocase un procesos selectivo de persoal laboral temporal para cubrir a antedita praza.
Presentación de Instancias: Ata as 14:00 horas do 12 de xaneiro de 2013. Debido a urxencia da contratación solo se permite a presentación no Rexistro do Concello.

O obxeto da presente convocatoria é a selección de persoal laboral temporal para a limpeza de edificios e instalacións municipais unha data de xornada completa. Sería preciso a incorporación inmediata o posto, polas necesidades urxentes municipais. As bases completas estan adxuntas no seguinte documento, xa esta tamne dispoñible a listaxe de admitidos:

ACTA DE DATA 23 DE OUTUBRO DE 2012 CONSTITUCIÓN DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA A SELECCION POR CONCURSO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN/HA TÉCNICO/A PARA O PROGRAMA AURORA DIRIXIDO A MULLERES DO ÁMBITO RURAL.
BAREMACIÓN DE MÉRITOS, CREACIÓN BOLSA DE EMPREGO E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DO CONCELLO DE BOIMORTO (A CORUÑA).
Máis información adxuntada neste documento ou no Concello:

Convocase unha praza de técnico para o desenvolvemento do programa Aurora, subvencionado polo Instituto da Muller.
O procedemento de contratación será o de concurso e a duración estimada do contrato será de 2 meses.
Brutos mensuais 1.185,48 €
Máis información no Concello e nas bases que se adxuntan.

Convocase unha praza de auxiliar de axuda a domicilio a Media Xornda. Meidante o procedemento de concurso
Duración estimada do Contrato: 4 meses.
Máis información no Concello e nas bases que se adxuntan.

Convocanse dúas prazas de peón de medio ambiente a Media Xornda. Meidante o procedemento de concurso
Duración estimada do Contrato: 4 meses.
Máis información no Concello e nas bases que se adxuntan.

Convocanse 3 prazas de Peon de Mantemento de edificios e Recollida de Lixo. A selección realizarase polo procedemento de Oposición. As solicitudes poderán presentarse ata o 25 de xuño do presente ano.
A duración estimada do contrato será dende o 2/07/2012 ao 31/12/2012.
Para mais información ver o enlace de Bases da Convocatoria.

Selección dun/ha Socorrista para a Piscina Municipal. Esta contratación farase ao abeiro dos Plans de Cooperación da Xunta de Galicia.

Selección dun/ha Socorrista para a Piscina Municipal. Esta contratación está subvencionada pola Deputación Povincial da Coruña.

(*) Por erro na publicación da acta, formacion de bolsa e decreto de nomeamento no apartado de seleccion de persoal de limpeza repitese hoxe 10 de xaneiro de 2012 a publicación destes datos no apartado correpondente.

A praza é de interino para cubrir a baixa de maternidade da titular da mesma. Os/as interesados/as deberán presentar instancias no Concello ata o día 27 de outubro de 2011 ás 14:00 h.

A praza é de persoal laboral temporal. Os/as interesados/as deberán estar inscritos/as no Servizo Público de Emprego de Galicia e estar dispoñibles para o emprego.

A praza é de persoal laboral temporal. Os/as interesados/as deberán estar inscritos/as no Servizo Público de Emprego de Galicia e estar dispoñibles para o emprego.

- 1 Socorrista (3 meses).
- 2 Subalternos Centro de Municipal de Maiores (6 meses).
- 1 Auxiliar de axuda a domicilio (6 meses).
- 5 Peóns de Medio Ambiente (6 meses).
As prazas serán de persoal laboral temporal. Os/as interesados/as deberán estar inscritos/as no Servizo Público de Emprego de Galicia e estar dispoñibles para o emprego..

Dende o Concello convocase 1 praza de persoal laboral temporal para o mantemento do Camiño Norte ao seu paso por Boimorto. Os/as interesados/as deberán estar inscritos/as no Servizo Público de Emprego de Galicia e estar dispoñibles para o emprego..

Dende o Concello convocanse 2 prazas de persoal laboral temporal para o servizo de axuda no fogar. Os/as interesados/as deberán estar inscritos/as no Servizo Público de Emprego de Galicia e estar dispoñible para o emprego..