Emprego - Concello de Boimorto

Trala publicación no BOP num. 111 de fecha 13.06.2023 iniciase o prazo para presentar solicitudes para participar no procesos selectivos seguintes:

  • Proceso selectivo brigada incendios: 1 Xefe, 1 Peón Conductor e 3 Peóns

  • Bolsa de traballo auxiliar axuda no fogar e apoio persoas vulnerables

  • Bolsa de traballo contratacions laborais temporais ATS/DUE residencia municipal

 

Tags: