Fogueiras de San Xoan 2024

Como ven sendo habitual nos ultimos anos é preciso solicitar autorización para a celebración das fogueiras de San Xoan a noite do 23 ao 24 de Xuño. A normativa oficial foi publicada no taboleiro de anuncios electrónicos do Concello e recolle entre outras as seguintes normas:

  • A altura e base maximas das fogueiras.

  • Materiais que non se poden usar na fogueira (plasticos, rodas,...)

  • A prohibición de facelas en vias publicas.

  • E outras cantas de obrigado cumprimento

Soamente é preciso cubrir o Modelo de solicitude e presentalo no concello.

* Modelo de solicitude e normativa