1 Praza socorrista - Plans de Cooperación (Xunta de Galicia)

Un praza de socorrista a tempo completo durante 2,5 meses.
O acceso a este posto esta condicionado á sondaxe realizada polo INEM, para poder sair nesa sondaxe poden solicitalo na oficina do INEM de Melide onde lle daran toda a información necesaria.
As bases máis abaixo

Estado da convocatoria: