News

Tecnico adecuacion completa ao ENS do Concello de Boimorto - Lista definitiva admitidos e convocatoria

Na data de hoxe fixose publico a traves do Taboleiro de anuncios electronico do Concello de Boimorto a lista provisional elevada a definitiva, a composición do tribunal e a convocatoria de tribunal e aspirantes para o fase de oposicion e concurso.

Poden ver o documento na Taboleiro de anuncios da Sede electrónica do Concello de Boimorto.

PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2023-2024

Na data de hoxe adxudicaronse as obras comprendidas no proxecto de "“CAMIÑO VILANOVA – TIXOXA – LIMITE CONCELLO E OUTRO" incluidos no PLAN MARCO 2023-2024. RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2023 por la que se aprueba el Plan marco de mejora de caminos municipales de acceso a parcelas agrícolas 2024-2025, cofinanciado con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) al amparo del Programa de desarrollo rural (PDR) 2014-2020, mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedimiento MR701E).

Pages

Subscribe to News