Cuadrilla de incendios - Convocatoria II

 Convocanse unhas nova bases para a seleccion de xefe de brigada, peon conductor e peon a fin de poder contar con Bolsa de emprego e cubrir algunha posible vacante no procedemento anterior.

Os aspirantes que saian elexidos do anterior procedemento teran preferencia sobre os que se presenten a esta segunda convocatoria.

Ver a nova convocatoria

Ver a anterior convocatoria