Publicidade dos Contratos Menores realizados no primeiro semestre de 2020

Contratos asinados polo Concello de Boimorto no terceiro trimestre 2019.

Contratos menores