Publicidade dos Contratos Menores realizados no terceiro trimestre de 2019

Contratos asinados polo Concello de Boimorto no terceiro trimestre 2019.

Contratos menores