Convocatoria 2 postos: 1 oficial 2ª e 1 peon para cuadrilla de obras e servizos minimos - Duración 3 meses.

O Concello convoca 2 prazas para  a cuadrilla municipal de obras e servizos minimos.
* 1 Posto de oficial de segunda.
* 1 Posto de Peón.
Cunha xornada semanal de 25 horas e a duración do contrato será de 3 meses. Esta contratación está suvbencionada pola Deputación Provincial da Coruña.
A data limite para presentar a solicitude de participación será o 28 de xuño de 2014(INCLUSIVE) pero, tal e como esixe a normativa da subvención, os interesados teñen que figurar no sondaxe do INEM como demandantes de emprego e coa ocupación "Peón Obras Públicas".
As bases da selección no arquivo adxunto a esta convocatoria.

Estado da convocatoria: