Aberta

TRES PÉONS - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSOAL OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE BOIMORTO

Convocase 3 prazas de peóns enmarcados no PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSOAL OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS do Concello de Boimorto.

A duración do contrato sera de 5 MESES E 22 DÍAS.

As bases que rexerán a contratación poden conultalas no  BOP núm. 91 de data 16/05/2017

 

IV bolsa de traballo praza ats/due da residencia de persoas maiores e centro de día de boimorto

En data 16/03/2017 ditouse decreto de convocatoria e aprobación de bases para a formación da IV bolsa de traballo praza ats/due da residencia de persoas maiores e centro de día de boimorto.

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días naturais a contar dendo o día seguinte a súa publicación no boletín oficial da provincia.

Data Publicacion no BOP: 22 de marzo de 2017. Acceso ao BOP.
 

Convocase unha Bolsa de emprego de Animador Deportivo

Convocase unha Bolsa de emprego de Animador Deportivo  para contratacións temporais, o procedemento de selección será mediante concurso. O persoal que esteña na bolsa contratarase a fin de cubrir licencias, permisos,.. do titular da praza.

O prazo de presentacion de instancias será de 10 dias naturais contados a partir do dia seguinte da publicación desta convocatoria no BOP da Coruña.

Convocatoria persoal APROL Rural 2016 - 1 Peón Medio Ambiente

Na data de hoxe presentouse oferta de emprego na oficina de melide para a cobertura de 1 praza de Peon Meido Ambiente. O procedemento de selección será mediante concurso-oposición.

O prazo de presentación de instancias segundo a sondaxe de demandantes de emprego realizada pola antedita oficina será como maximo o  15 de novembro de 2016 ás 14:00

Pages

Subscribe to RSS - Aberta