Aberta

Cuadrilla de incendios.

Creanse os seguintes postos (2 cuadrillas):  2 Xefes de cuadrilla.  2 Peóns Conductores.  4 Peóns. O procedemento para a contratación será mediante o sistema de concurso cunha proba fisica e valoración de méritos. O contrato terá unha duración de 3 meses. O prazo para presentar as solicitudes rematará o vindeiro Sábado 12 de xullo ás 14:00h. As bases vense nos enlaces de esta convocatoria. NOTA: Recordase que a normativa de expedicion de documentos vixente no Concello conleva que cada compulsa de documentos terase que aboar a 2,00 € cada unha.

PROGRAMA COOPERACIÓN - SOCORRISTA

Convocase 1 praza de socorrista a Xornada Completa por 2 meses e medio.
Documentación relacionada:

Convocatoria 2 postos: 1 oficial 2ª e 1 peon para cuadrilla de obras e servizos minimos - Duración 3 meses.

O Concello convoca 2 prazas para  a cuadrilla municipal de obras e servizos minimos.
* 1 Posto de oficial de segunda.
* 1 Posto de Peón.
Cunha xornada semanal de 25 horas e a duración do contrato será de 3 meses. Esta contratación está suvbencionada pola Deputación Provincial da Coruña.
A data limite para presentar a solicitude de participación será o 28 de xuño de 2014(INCLUSIVE) pero, tal e como esixe a normativa da subvención, os interesados teñen que figurar no sondaxe do INEM como demandantes de emprego e coa ocupación "Peón Obras Públicas".

Persoal Tecnico de información, orientación e prospección

Persoal Tecnico de información, orientación e prospección. Duración do contrato: 12 meses.
O prazo de presentación rematará: o 16 de xuño de 2014.
As bases máis abaixo.

Pages

Subscribe to RSS - Aberta