APROL RURAL 2022 - Seleccion 1 peon/a proteccion y mantenimiento medioambiental a jornada completa

EXP: 2022/E001/000002

Fanse pubilcas as bases da convocatoria selección persoal para a contratación de traballadores desempregados subvencionados pola Xunta de Galicia Consellería de Emprego e Igualdade de 1 peón/peoa para protección e mantemento medioambiental a xornada completa ( APROL RURAL 2022) e o decreto de apertura de prazo de presentación de documentación dos aspirantes seleccionados polo Servizo de emprego. Poderase presentar a documentación ata o luns 30 as 14:00.

Poden consultar os documentos no seguinte enlace

Lista definitiva de admitidos/as e convocatoria

Publicacion puntuación proba de oposición

Publicacion nomeamento (Taboleiro electronico da sede muncipal)

Estado da convocatoria: