Bar Rico

Dirección: Lg. Corredoiras - Estrada AC840 - 15816 Boimorto

Teléfono:  981 516 196

Café bar situado no cruce das Corredoiras, aberto dende as 8 da mañá ás 12 da noite.

Servizo de almorzo, venta de tabaco e bocadillos.