Ordenanza reguladora do prezos públicos polos servizos de fisioterapia e podoloxía no centro de maiores do concello de Boimorto.

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 173 de 29-07-2008 Modificada no BOP num. 118 de 22 de xuño de 2012.

Tipo de documento: