Selección dun/ha Socorrista - Subvencionado pola Deputación da Coruña

Selección dun/ha Socorrista para a Piscina Municipal. Esta contratación está subvencionada pola Deputación Povincial da Coruña.

Estado da convocatoria: