Axuda Transporte

Ven de se publicar no dia de hoxe no taboleiro de anuncios do Concello a Notificación da subvención de Transporte escolar para o curso 2013-2014. Nela figuran os importes que se lle aboaran a cada un dos solicitantes.

Acceso á notificación colectiva.