Concesión de indemnizacións en materia de sanidade vexetal.

PUBLICADASE NO DOG NÚM. 111 do 14/06/2021 a Orde do 24/05/2021pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións en materia de sanidade vexetal na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2021 ( código de procedemento MR465A)

Poderán ser persoas beneficiarias das indemnizacións as persoas físicas e xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica que sexan titulares de:

  1. Planta destinada a plantacións forestais de Pinus sp. que fose destruída como consecuencia da detección dun foco de Fusarium circinatum Niremberg et O´Donnell.
  2. Planta destinada á venda de especies sensibles que fose destruída como consecuencia da detección dun foco de Pseudomonas syringae pv. actinidiae.
  3. Semente certificada de tubérculos de pataca, destruída en aplicación das medidas de erradicación de Tecia solanivora Povolny, existente en almacéns comercializadores situados en  zonas demarcadas e con data de adquisición anterior á data de declaración desa zona como zona demarcada de Tecia solanivora Povolny.
  4. Tubérculos de pataca de consumo producidos nas zonas demarcadas durante as campañas 2020 e 2021, plantados antes da declaración de zona demarcada e destruídos en aplicación das medidas de erradicación de Tecia solanivora Povolny.
  5. Plantacións de tubérculos de pataca desenterradas e destruídas en aplicación das medidas de erradicación de Tecia solanivora Povolny.
  6. Semente destinada á sementeira de especies sensibles que fose destruída como consecuencia da sospeita da presencia de ToBRFV.

Premer aqui para ver un resumo desta axuda.