Puntucions Cuadrilla Servizos Municipais

Ven de se facer publico as puntacións no proceso selectivo de Un peon e Un Oficial de 2ª.

Acceso á convocatoria