Aberta

Cuadrilla de incendios 2015 - Convocatoria II

Ante a posibilidade de que do anterior proceso selectivo para as brigadas de incendios non saian elexidos os suficientes aspirantes como para cubrir as vacantes e a fin de contar cunha bolsa de emprego para os 3 postos. Convocanse unhas nova bases para a seleccion de xefe de brigada, peon conductor e peon. O procedemento para a seleccion será mediante o sistema de concurso-oposición cunha proba de aptitude fisica, valoración de méritos e proba práctica .

Cuadrilla de incendios - 2015

Creanse os seguintes postos (2 cuadrillas): 2 Xefes de cuadrilla. 2 Peóns Conductores. 4 Peóns. O procedemento para a contratación será mediante o sistema de concurso-oposición cunha proba de aptitude fisica, valoración de méritos e proba práctica .

O contrato terá unha duración de 3 meses.

O prazo para presentar as solicitudes rematará o vindeiro Sábado 04 de xullo ás 14:00h. As bases vense nos enlaces de esta convocatoria.
 

1 Praza socorrista - Plans de Cooperación (Xunta de Galicia)

Un praza de socorrista a tempo completo durante 2,5 meses.
O acceso a este posto esta condicionado á sondaxe realizada polo INEM, para poder sair nesa sondaxe poden solicitalo na oficina do INEM de Melide onde lle daran toda a información necesaria.
As bases máis abaixo

1 Praza socorrista - Subvención Deputación

Un praza de socorrista a tempo completo durante 3 meses.
O prazo de presentación rematará: o 27 de xuño ás 14:00 horas
As bases máis abaixo

Páginas

Suscribirse a RSS - Aberta