Bolsa de Traballo auxiliar SAF

No BOP de data 02/06/2022 publicase anuncio de Bases para bolsa de traballo auxiliar de axuda no fogar e de apoio a persoas maiores e persoal vulnerable do Concello de Boimorto.  Ver anuncio.

Os/as aspirantes a formar parte da bolsa poderan presentar solicitudes dende o 03/06/2022 ata o 09/06/2022 segundo o recollido na base 5 das bases da selección que se  publicaron no taboleiro de anuncios da sede electronica do Concello de Boimorto (poden acceder no enlace mais abaixo).

Estado da convocatoria: