SELECCIÓN CON FORMACIÓN DE BOLSA EMPREGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO- SERVIZOS SOCIAIS

Publicase o día 20/02/2023 anuncio no BOP referente a selección con formación de bolsa de emprego de un/ha auxiliar administrativo/a para os servizos socias do Concello. Ver anuncio no BOP.

As bases están dispoñibles no taboleiro de anuncios municipal: Ver as bases

O prazo de presentación de instancias é de VINTE ( 20) DÍAS NATURAIS contados dende o seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (Publicado no BOP núm 35 do 20/02/2023). 

* 17/03/2023 - Publicación no taboleiro anuncios Lista provisional admitidos/as. Ver anuncio

* 05/04/2023 - Publicación no taboleiro anuncios Lista definitiva admitidos/as e convocatoria probas. Ver anuncio

* 20/04/2023 - Publicación resultado exercicio 1. Ver anuncio

* 21/04/2023 - Publicación resultado exercicio 2 e anuncio plantilla. Ver anuncio

* 05/05/2023 - Publicación anuncio tribunal con formación de bolsa. Ver anuncio

Estado da convocatoria: