Acordo Municipal Regulador dos Prezos Públicos por Actividades