Convocatoria persoal APROL Rural 2016 - 1 Peon Medio Ambiente

Presentouse oferta de emprego na oficina de melide para a cobertura de 1 praza de Peón Medio Ambiente. O procedemento de selección será mediante concurso-oposición.

O prazo de presentación de instancias segundo a sondaxe de demandantes de emprego realizada pola antedita oficina será como maximo o  15 de novembro de 2016 ás 14:00.

Segundo a normativa vixente no Concello de Boimorto aplicanse as seguintes taxas:

- Fotocopia: 0,10 € por folla

Acceso á Convocatoria

 

Tags: 

Categoría: