Publicacion puntuacion concurso-oposicion Praza Director/a Residencia de persoas maiores e Centro de Dia

Na data de hoxe faise publica a Publicacion puntuacion concurso-oposicion Praza Director/a Residencia de persoas maiores e Centro de Dia.

Acceso á convocatoria

Tags: 

Categoría: