Condicions para a adxudicación do contrato menos administrativo especial de explotación bar piscina municipal