Selección dun/ha Socorrista - Plans de Cooperación da Xunta de Galicia.

Selección dun/ha Socorrista para a Piscina Municipal. Esta contratación farase ao abeiro dos Plans de Cooperación da Xunta de Galicia.

Estado da convocatoria: