Contratacion de un/unha conductor/a do servizo de transporte social adaptado e auxiliar de acompañamento

Ven de se publicar no dia de hoxe a ACTA DE VALORACION DE MERITOS do proceso selectivo para a selección de  un/unha conductor/a do servizo de transporte social adaptado e auxiliar de acompañamento. - Asi como se fixa a data para o exame, que será o Venres 6 de marzo as 13:00h. no Salon de plenos da Casa do Concello. Previamente ás 12:30 terá lugar a proba de galego para aquelas persoas que non acreditaran o seu coñecemento.

Prema aquia para acceder á convocatoria