Contratacion de un/unha conductor/a do servizo de transporte social adaptado e auxiliar de acompañamento