Ordenanza específica reguladora das bases da convocatoria de axudas municipais para o apoio á natalidade 2011

Descrición: 

Publicada no BOP num. 119 do 23 xuño de 2011.

Tipo de documento: