PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2020-2021

Na data de hoxe deron comezo as obras comprendidas no proxecto de "Camiño das Brañas dos Anxeles e outros" incluidos no PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2020-2021 cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR701E)..

Acturarase en varios camiños da parroquia dos Anxeles mellorando o seu firme para asi poder garantir un acceso en condicións a diversas parcelas e granxas agrícolas da zona.