brigada

Brigadas Convocatoria II

Ven de se facer publica a convocatoria para o recoñecemento médico asi como  a voloración da proba práctica realizada aos aspirantes presentados na segunda convocatoria para a brigada de incendios.

Acceso á convocatoria

Cuadrilla de incendios 2015 - Convocatoria II

Ven de se facer publica na data de hoxe a lista de admitidos ao proceso selectivo para as Brigadas de incendios - Convocatoria II. Asi como a convocatoria para a proba fisica.

Acceso á convocatoria.

Cuadrilla de incendios - Convocatoria II

 Convocanse unhas nova bases para a seleccion de xefe de brigada, peon conductor e peon a fin de poder contar con Bolsa de emprego e cubrir algunha posible vacante no procedemento anterior.

Os aspirantes que saian elexidos do anterior procedemento teran preferencia sobre os que se presenten a esta segunda convocatoria.

Ver a nova convocatoria

Convocatoria valoracion meritos e pobra practica - Brigada incendios.

Ven de se facer publica no taboleiro de anuncios o resultado da proba fisica. Asi como a convocatoria para a valoracion de meritos e da proba practica.

Acceso á convocatoria

Pages

Subscribe to RSS - brigada