Acordo Municipal Regulador dos Prezos Públicos por Actividades

Descrición: 

Publicada no BOP num.240 de 10 de novembro de 2009

Tipo de documento: