Contratación nova auxiliar por Baixa e estado actual da Bolsa de emprego