Contratación nova auxiliar por Baixa e estado actual da Bolsa de emprego

Contratación dunha nova auxiliar por Baixa e estado actual da Bolsa de emprego
Vista dos arquivos.