Bando informativo sobre as Normas da Zona de Acampada e Aparcadoiro.