Novas de emprego

   * O Concello de Boimorto xunto cos concellos de Sobrado, Vilasantar, Toques, Curtis e Mesía sendo promotor Sobrado ten concedido un Obradoiro de Emprego “ O Fogar da Montaña” coas especialidades de “ Atención sociosanitaria a persoas no domicilio” e “ Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais”. Toda persoa interesada en participar no proceso selectivo deberá ser demandante de emprego inscrita no Servizo Público de Emprego de Galicia e solicitar expresamente o seu interese en participar en dita selección na Oficina de Emprego de Melide.

   * O Concello de Melide en colaboración coa Cámara Oficial de Comercio pon en marcha un viveiro de empresas na que emprendedores terán apoio, un espazo físico e as ferramentas necesarias para poñer en marcha o seu proxecto. Máis información no

Concello de Melide ( 981 505 003).

   * PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN ESO: Prazo para a convocatoria de setembro: do 1 de xullo ao 8 de xullo de 2016, ambos os dous incluídos.

Tags: 

Categoría: