Contacto

Casa do Concello 981 51 60 20
Alcaldía
alcaldia@boimorto.es
Secretaría
secretaria@boimorto.es
Intervención
intervencion@boimorto.es
Servizos Sociais
servizos.sociais@boimorto.es
Concellalía de deportes
deportes@boimorto.es
Concellalía de cultura
cultura@boimorto.es
Servizo de Urbanismo
urbanismo@boimorto.es
Técnica de Emprego
emprego@boimorto.es
Biblioteca municipal
boimorto@rbgalicia.org
Normalización Lingüística
normalizacion.linguistica@boimorto.es
Turismo
turismo@boimorto.es
Informática
informatica@boimorto.es
Dirección Postal
Rúa Vilanova, 1, 15816 Boimorto (A Coruña)

 

Concello 981 516 020
Servizos Sociais 981 516 075
Xuzgado de paz 981 516 050
Centro de Maiores 981 516 520
Punto de Atención á infancia 981 538 507
Garda Civil 981 516 212
CPI Armando Cotarelo Valledor 981 516 245
Centro Residencial de Boimorto 981 516 210
Permisos de Queima

012 http://emediorural.xunta.es/queimasweb/