Perfil do Contratante

Dende o 13/07/2018 o Concello de Boimorto comezou a usar a plataforma de licitación do estado nas suas licitacións dando asi cumprimento a todo o recollida na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público

Ver perfil na plataforma de licitación do estado.

 

Licitacións anteriores ao 12/07/2018:

Ver perfil do contratante do Concello de Boimorto na Plataforma proporcionada pola Xunta de Galicia (www.contratosdegalicia.es)

 

 

Datos para a facturación a traves de FACE:

 • Identificacion do Destinatario:
  • Entidade Local: Concello de Boimorto
  • CIF: P1501000B
  • Código: L01150102
 • Órgano decisorio/gestor: ALCALDÍA.
  • Código: LA0004449.
 • Identificación unidad contable: SECRETARIA-INTERVENCIÓN
  • Código: LA0004450
 • Identificación unidad tramitadora: SECRETARIA-INTERVENCIÓN
  • Código: LA0004450

Programa gratuíto de remisión de facturas electrónicas : FacturaE-Boimorto