Planta Baixa

Cunha superficie útil de máis de 700 m2, alberga o Centro de Día e as dependencia administrativas e de atención social e médica.

planta baixa miniresidencia boimorto

planta baixa miniresidencia boimorto

 

 

 

 

No deseño do edificio primou a funcionalidade, co que se conseguiron estacias amplas e que carecen de obstáculos que entorpezan o acceso con cadeiras de rodas ou andadores.

Asemade, a distribución está pensada para aproveitar a maior luz natural posible, co que se conseguen estancias e corredores para pasear moi acolledores e cálidos.