Prezos

Miniresidencia

Os prezos da estancia na Área do Centro son os seguintes:

* Dependente Grado 3 - Prezo Público: 1.240 € exento de IVE.

* Dependente Grado 2 - Prezo Público: 1.023 € exento de IVE.

* Dependente Grado 1 - Prezo Público: 930 € exento de IVE.

* Outros usuarios - Prezo Público: 775 € exento de IVE.

* Días soltos 24 horas

- Lúns a Venres - Prezo Público: 60 € exento de IVE para todo tipo de usuario.

- Festivos, Sábados ou Domingos - Prezo Público: 75 € exento de IVE para todo tipo de usuario.

No caso de solicitar unha habitación individual estes prezos públicos incrementaranse en 100 € ao mes (con exención de IVE).

Centro de día

Os prezos da estancia no Centro de Día son os seguintes:

* Servizo de Centro de día, todo o día - Prezo Público: 500,00 € exento de IVE.

* Servizo de Centro de día, en media xornada con comida - Prezo Público: 350,00 € exento de IVE.

* Servizo de Centro de día, en media xornada sen comida - Prezo Público: 250,00 € exento de IVE.

* Outros servizos:

- Aseo semanal especial: 20 € exento de IVE.

- Días soltos 24 horas - Prezo Público: 40 € exento de IVE.

- Horas soltas. Prezo Público: 6 € exento de IVE.

- Transporte ata o centro 120 € exento de IVE (Consultar condicións).

Servizos complementarios

* Marcaxe roupa: 100 € exento de IVE.

* Menús: 4,50 € exento de IVE.