BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE BOIMORTO

O Concello de Boimorto iniciou o procedemento para a formación da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS do Concello de Boimorto. A Brigada constituirase co seguinte persoal:

  • 1 XEFE BRIGADA
  • 1 PEÓN CONDUTOR
  • 3 PEÓNS

A duración do contrato sera de 3 MESES.

As bases que rexerán a contratación poden conultalas no  BOP núm. 91 de data 16/05/2017

PRAZO DE PRESENTACIÓN INSTANCIAS: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DO DÍA SEGUINTE DA PUBLICACIÓN DO ANUNCIO DE CONVOCATORIA NO BOP ( ATA O DÍA 24/05/2017 INCLUÍDO)

Estado da convocatoria: