Convocatoria de 1 praza de socorrista para a piscina municipal subvencionado pola Xunta de Galicia

Presentación de oferta de emprego na oficina de emprego de Melide para a Selección de 1 socorrista. Ver as bases no enlace máis abaixo.

Os candidatos que poden optar a esta praza serán preseleccionados pola oficina de emprego e presentaran instancias no Concello ata o 18/06/2018 as 14:00.

 

Nota: Ao non ter dispoñibilidade ningun dos aspirantes seleccionados abrese novo proceso.

Estado da convocatoria: 

Datos adicionais: